Uz prijavu za upis u Registar osnivanja društva s ograničenom odgovornošću potrebni su sljedeći dokumenti:

  • lična karta, putna isprava ili izvod iz odgovarajućeg registra, kojim se utvrđuje identitet osnivača za stranu ili domaću fizičku ili pravnu osobu;
  • lična karta, putna isprava ili odgovarajuća prijava kod nadležnog organa unutrašnjih poslova, kojom se utvrđuje identitet podnosioca prijave za domaću i stranu fizičku osobu;
  • lična karta ili putna isprava, kojom se utvrđuje identitet osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno predstavljanje subjekta upisa i ovjereni potpis te osobe;
  • akt o osnivanju;
  • potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo ukoliko se kapital uplaćuje ili unosi u društvo prije osnivanja;
  • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje, ukoliko nije imenovana aktom o osnivanju;
  • ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje;
  • izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti u skladu s posebnim zakonom;
  • uz prijavu za upis u registar osnivanja jednočlanog društva s ograničenom odgovornošću prilaže se, uz ranije nabrojane isprave, i dokaz o sredstvima osiguranja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga, odnosno za vrijednost neunesenog nenovčanog udjela.
Registruj firmu
O nama

Vaš uspjeh počinje ovdje.

Ukoliko tražite vještog, pouzdanog i profesionalnog partnera, koji će Vas voditi ka uspjehu, ukomponovati moderno u Vaše poslovanje i raditi na stalnim inovacijama i unapređenju Vaše vidljivosti u poslovnom svijetu, uz smanjenje troškova poslovanja i rada, onda je MSG tim pravi partner za Vas.

Pretplati se za informacije i popuste