Нови Закон о удружењима и фондацијама доноси итекако битну промјену у пословању невладиног сектора у Брчко Дистрикту. Јасно је наглашено да сједиште невладиних организација не може више бити на приватним адресама, што ће многима представљати проблем.

У том случају је потребно извршити пререгистрацију сједишта, што је управо једна од услуга које МСГ Виртуал нуди. По веома повољној цијени и у кратком року вршимо услугу пререгистрације како бисмо вам олакшали и поједноставили цјелокупан процес.

Потребна вам је пререгистрација?

Удружење се оснива заједничким споразумом, у којем се група од три или више физичких, односно правних лица (све комбинације су могуће) добровољно удружује ради остваривања неког заједничког или јавног интереса, а при томе нема намјеру да стиче профит.

Удружење стиче статус правног лица уписом у Судски регистар Брчко дистрикта БиХ.

Фондација је правно лице које оснива једно или више физичких лица или правних, са циљем управљања одређеном имовином у јавном интересу или у добротворне сврхе.

Оснивачи удружења или фондација не могу бити држава, ентитети, Дистрикт, кантони, градови, општине, државни органи, државна предузећа, фондови, као ни било која друга државна институција или организација.

Пријава за упис у регистар подноси се у року од петнаест дана од дана доношења оснивачког акта. Уз пријаву за упис потребно је приложити и:

 • оснивачки акт
 • статут удружења или фондације
 • списак оснивача и чланова органа управљања,
 • имена и адресе особа овлашћених за заступање удружења или фондације у Босни и Херцеговини
 • назив удружења или фондације
 • примјерак знака удружења или фондације и
 • циљеве удружења или фондације
 • уколико се ради о упису страног удружења или фондације, потребно је приложити:
  • доказ да организација има статус правног лица у иностранству
  • изјаву у којој се описују активности које ће предузети у Брчком
  • назив, адресу и број телефона сједишта организације у матичној земљи и главног представништва у Босни и Херцеговини, уколико постоји
  • име и презиме, звање лица које руководи главним представништвом организације у Босни и Херцеговини. Ако организација нема представништво у БиХ, у том случају се наводи име, презиме и звање лица одговорног за рад организације у Босни и Херцеговини и
  • име и презиме, адреса, звање и број телефона лица које је организација овластила да буде њен правни представник у Босни и Херцеговини.
Региструј удружење грађана
О нама

Ваш успјех почиње овдје.

Уколико тражите вјештог, поузданог и професионалног партнера, који ће Вас водити ка успјеху, укомпоновати модерно у Ваше пословање и радити на сталним иновацијама и унапређењу Ваше видљивости у пословном свијету, уз смањење трошкова пословања и рада, онда је МСГ тим прави партнер за Вас.

Претплати се за информације и попусте