Уз пријаву за упис у Регистар оснивања друштва с ограниченом одговорношћу потребни су сљедећи документи:

  • лична карта, путна исправа или извод из одговарајућег регистра, којим се утврђује идентитет оснивача за страну или домаћу физичку или правну особу;
  • лична карта, путна исправа или одговарајућа пријава код надлежног органа унутрашњих послова, којом се утврђује идентитет подносиоца пријаве за домаћу и страну физичку особу;
  • лична карта или путна исправа, којом се утврђује идентитет особе овлаштене за заступање, односно представљање субјекта уписа и овјерени потпис те особе;
  • акт о оснивању;
  • потврда банке о извршеној уплати капитала у новцу, односно доказ о новчаној вриједности ствари и права унесених у друштво уколико се капитал уплаћује или уноси у друштво прије оснивања;
  • одлука о именовању особе овлаштене за заступање, уколико није именована актом о оснивању;
  • oвјерен потпис особе овлаштене за заступање;
  • изјава о испуњености услова за обављање дјелатности у складу с посебним законом;
  • уз пријаву за упис у регистар оснивања једночланог друштва с ограниченом одговорношћу прилаже се, уз раније набројане исправе, и доказ о средствима осигурања за неуплаћени износ новчаног дијела оснивачког улога, односно за вриједност неунесеног неновчаног удјела.
Региструј фирму
О нама

Ваш успјех почиње овдје.

Уколико тражите вјештог, поузданог и професионалног партнера, који ће Вас водити ка успјеху, укомпоновати модерно у Ваше пословање и радити на сталним иновацијама и унапређењу Ваше видљивости у пословном свијету, уз смањење трошкова пословања и рада, онда је МСГ тим прави партнер за Вас.

Претплати се за информације и попусте