Novi Zakon o udruženjima i fondacijama donosi itekako bitnu promjenu u poslovanju nevladinog sektora u Brčko Distriktu. Jasno je naglašeno da sjedište nevladinih organizacija ne može više biti na privatnim adresama, što će mnogima predstavljati problem.

U tom slučaju je potrebno izvršiti preregistraciju sjedišta, što je upravo jedna od usluga koje MSG Virtual nudi. Po veoma povoljnoj cijeni i u kratkom roku vršimo uslugu preregistracije kako bismo vam olakšali i pojednostavili cjelokupan proces.

Potrebna vam je preregistracija?

Udruženje se osniva zajedničkim sporazumom, u kojem se grupa od tri ili više fizičkih, odnosno pravnih lica (sve kombinacije su moguće) dobrovoljno udružuje radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili javnog interesa, a pri tome nema namjeru da stiče profit.

Udruženje stiče status pravnog lica upisom u Sudski registar Brčko distrikta BiH.

Fondacija je pravno lice koje osniva jedno ili više fizičkih lica ili pravnih, sa ciljem upravljanja određenom imovinom u javnom interesu ili u dobrotvorne svrhe.

Osnivači udruženja ili fondacija ne mogu biti država, entiteti, Distrikt, kantoni, gradovi, opštine, državni organi, državna preduzeća, fondovi, kao ni bilo koja druga državna institucija ili organizacija.

Prijava za upis u registar podnosi se u roku od petnaest dana od dana donošenja osnivačkog akta. Uz prijavu za upis potrebno je priložiti i:

 • osnivački akt
 • statut udruženja ili fondacije
 • spisak osnivača i članova organa upravljanja,
 • imena i adrese osoba ovlašćenih za zastupanje udruženja ili fondacije u Bosni i Hercegovini
 • naziv udruženja ili fondacije
 • primjerak znaka udruženja ili fondacije i
 • ciljeve udruženja ili fondacije
 • ukoliko se radi o upisu stranog udruženja ili fondacije, potrebno je priložiti:
  • dokaz da organizacija ima status pravnog lica u inostranstvu
  • izjavu u kojoj se opisuju aktivnosti koje će preduzeti u Brčkom
  • naziv, adresu i broj telefona sjedišta organizacije u matičnoj zemlji i glavnog predstavništva u Bosni i Hercegovini, ukoliko postoji
  • ime i prezime, zvanje lica koje rukovodi glavnim predstavništvom organizacije u Bosni i Hercegovini. Ako organizacija nema predstavništvo u BiH, u tom slučaju se navodi ime, prezime i zvanje lica odgovornog za rad organizacije u Bosni i Hercegovini i
  • ime i prezime, adresa, zvanje i broj telefona lica koje je organizacija ovlastila da bude njen pravni predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Registruj udruženje građana
O nama

Vaš uspjeh počinje ovdje.

Ukoliko tražite vještog, pouzdanog i profesionalnog partnera, koji će Vas voditi ka uspjehu, ukomponovati moderno u Vaše poslovanje i raditi na stalnim inovacijama i unapređenju Vaše vidljivosti u poslovnom svijetu, uz smanjenje troškova poslovanja i rada, onda je MSG tim pravi partner za Vas.

Pretplati se za informacije i popuste