Порески рај – предности и олакшице пословања у Брчком

Једна од држава с најбољом пореском политиком је и Босна и Херцеговина, посебно Брчко Дистрикт. Град Брчко није без разлога порески рај, а тај назив оправдава бројним олакшицама, које вам доносимо у наставку текста.

На основу Закона о подстицају у привреду Брчко Дистрикта БиХ од 22. јуна 2016. године, прописано је следеће:

Члан 3 – Циљ Закона

Циљ закона је подстицање привредног развоја правних лица, повећање запослености, побољшање конкурентности, привлачење нових инвеститора на подручје Дистрикта.

Члан 5 – Начин остваривања подстицаја у привреду

Подстицај у привреди реализује се кроз олакшице намијењене подстицају у привреду прописане овим законом, као и финансирање нових инвестиција у складу с програмом рада Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 8 – Олакшице

Правна лица имају право на следеће олакшице:

 1. потпуно ослобађање од комуналне таксе за истицање фирме;
 2. рефундацију судских такси плаћених за оснивање пословног субјекта и упис промјена у судски регистар за правна лица;
 3. рефундацију намјенских накнада и услуга плаћених за прикључење на електроенергетску мрежу (максималан износ у току једне календарске године за једно правно лице 10.000,00 КМ);
 4. рефундацију намјенских накнада, радова и услуга плаћених за прикључење на водоводну и канализациону мрежу (максималан износ у току једне календарске године за једно правно лице 5.000,00 КМ);
 5. рефундацију плаћених такси неопходних за добијање локацијских услова, одобрење за грађење и одобрења за употребу објекта;
 6. рефундацију за утрошену електричну енергију и воду у висини разлике у цијени електричне енергије и воде коју плаћа правно лице и цијене коју плаћа домаћинство (максималан износ у току једне календарске године за једно правно лице 10.000,00 КМ);
 7. рефундацију за ново запошљавање незапослених лица (након истека пословне године а на основу повећања броја запослених у односу на претходну и односи се искључиво на лица која су била пријављења на активној евиденцији незапослених у Дистрикту најмање три мјесеца прије запошљавања); 5.000,00 КМ, ССС и нижа 7.000,00 КМ, ВШС и ВСС.
 8. накнаду за обавезе плаћене по основу пореза и доприноса из плате за вријеме породиљског одсуства (максималан износ који се може исплатити за ову врсту олакшица је просјек исплаћених бруто плата које је правно лице имало у претходној години);
 9. накнаду новчаног износа за нове инвестиције ради набавке сталних средстава након остваривања права максималног ослобађања у пореској пријави за претходну годину, умањењем пореске основице за износ улагања, а у складу са законом о порезу на добит Бчко дистрикта БиХ. Позитивна разлика између износа пореза на добит или доходак и извршене набавке се не може преносити у наредну годину (максималан износ који се може исплатити износи 300.000,00 КМ);
 10. накнаду дијела средстава датих за цертификате неопходне за извоз и цертификате: ISO 0991:2008; ISO 9001:2015; EN-SCC:2006;97/23/EG i AD 2000; AD 2000-HP0/HP 100R I DIN EN ISO 3834-2; ISO 14000; ISO 18000 (OHSAS); IFS International food standard), BAS 1049:2010 HALAL, HACCP, као и за рецертифирање наведених цертификата (максималан износ који се може исплатити за по основу наведене олакшице је 50% а не више од 10.000,00 КМ за све цертификате у току једне календарске године);

Члан 18 – Услови за добијање олакшица

Правно лице може остварити право на олакшице под условом:

 1. да је основано и регистровано у складу с прописима Дистрикта;
 2. да има сједиште на територији Дистрикта;
 3. да најмање 50% (педесет посто) од укупно запослених на неодређено вријеме има пребивалиште у Дистрикту;
 4. да је измирио обавезе по основу пореза, по основу пореза и доприноса који се односе на плате и обавеза по основу закупа пословних простора и јавних површина у власништву Дистрикта, као и по основу комуналних услуга;
 5. да није санкционисан за ангажовање лица с којима нема закључен уговор о раду.

Према свему претходно наведеном, видимо да је ово подручје неоправдано изостављено с листе мјеста која се могу оквалификовати као порески рај.

Порески рај је земља или регион који због постојања врло повољног фискалног режима одабиру за мјесто легалног удомљења она физичке и / или правна лица која желе да плате мање пореза, иако се често стварни простор одвијања њихових пословних операција налази у другим земљама.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Резервишите салу за састанке

Сала за састанке Вас чека спремна, а уколико имате додатних жеља и потреба, распоред намјештаја у сали можете прилагодити томе. Пошаљите нам упит, а ми ћемо вам се јавити у најкраћем могућем року.

  Изаберите сврху упита: