Пореска умањења по закону о порезу на добит

Пореска умањења

Да је Брчко порески рај говори у прилог и чињеница да на овом подручју постоје бројна пореска умањења.

Свјесни чињенице да заиста велик број људи није упознат са прописаним могућностима пореских умањења, одлучили смо на нашем блогу детаљније писати о свим расположивим погодностима.

Законом о порезу на добит који је на снази од 2011. године као и Правилником о примјени закона о порезу на добит из 2011. године, те измјенама закона о порезу на добит из 2012. године прописане су могућности умањења пореске основице за порез на добит:

Чланом 38. Закона и 60. Правилника

Подстицај за инвестиције у основна средства

 1. Порезном обвезнику који на територији Дистрикта изврши улагања у земљиште, грађевинске објекте, постројења у опрему (машине), намјештај и транспортна средства за обављање властите регистроване дјелатности, порезна основица се умањује за износ извршеног улагања у тој години, с тим што умањење порезне основице не може бити веће од 50% опорезиве основице .
 2. Изузето од одредби става 1 овог члана, порезном обвезнику који на територији Дистрикта изврши улагања у земљиште и грађевинске објекте који служе обављању властите регистроване производне дјелатности, постројења и опрему (машине) који се непосредно користе у процесу производње и прераде, порезна основица се умањује за износ извршеног улагања у тој години.
 3. Приликом умањења порезне основице из ставова 1 и 2 овог члана узима се у обзир само цијена коштања уложених средстава у тој години.
 4. Средствима из става 1 овог члана не сматрају се: путнички аутомобили, осим аутомобила за такси превоз, rent-a-car, обуку возача и специјалних путничких аутомобила с уграђеним уређајима за болеснике; намјештај, осим намјештаја за опремање хотела, мотела и ресторана.
 5. У случају отуђења основних средстава из ставова 1 и 2 овог члана прије истека рока од пет година порезни обвезник губи право на порезни подстицај умањења порезне основице за износ извршених улагања.
 6. У случају из става 5 овог члана, порезни обвезник је дужан да отуђење основних средстава пријави надлежном порезном органу у року од 30 дана од дана отуђења тих средстава.

Чланом 39. Закона

Подстицај за запошљавање

 1. Пореском обвезнику који у пореској години запосли нове раднике на неодређено вријеме, умањује се пореска основица у висини исплаћених бруто плата новозапослених радника.
 2. Порески обвезник нема право на умањење пореске основице из става 1 овог члана уколико порески обвезник или новозапослени радници користе подстицаје за запошљавање по неком другом основу.

Члан 39.а

Порезно ослобађање по основу учешћа прихода од извоза у укупном приходу

 1. Обвезника који је у години за коју се утврђује порез на добит извозом остварио одређен процент од укупно оствареног прихода ослобађа се плаћања пореза на добит на основицу, двоструко сразмјерно учешћу прихода од извоза у укупно оствареном приходу.

Чланом 20. Закона

Пореска стопа

Порез на добит се плаћа по стопи од 10% на пореску основицу за ту пословну годину.

Као што можете видјети у Брчко дистрикту је на снази закон о пореским умањењима која су ту да поспјеше улагања и запошљавања нове радне снаге на овом простору.

Минималне пореске обавезе и пореска умањења у стабилном окружењу привукле су бројне стране улагаче, те учиниле Брчко повољним мјестом за улагање.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Резервишите салу за састанке

Сала за састанке Вас чека спремна, а уколико имате додатних жеља и потреба, распоред намјештаја у сали можете прилагодити томе. Пошаљите нам упит, а ми ћемо вам се јавити у најкраћем могућем року.

  Изаберите сврху упита: